9 april 2012
2e paasdag
Katten, over ’t algemeen kleiner van stuk dan vrijwel alle honden, zullen het uiteindelijk in een gevecht afleggen tegen honden, ondanks hun scherpe nagels en de kwetsbare ogen van de hond. Er rest ze niet anders dan, zodra het mogelijk is, op de vlucht slaan.
Ze zeggen dat honden en hun bazen, als ze maar lang genoeg met elkaar optrekken, een beetje op elkaar gaan lijken. Dan hebben we het over vooral het uiterlijk, maar soms ook een beetje voor wat betreft gedrag. Misschien geldt dat ook voor hun bazinnen? Blafgedrag?

Het leven van katteneigenaren loopt dan ook, net als dat van hun katten, niet over rozen in een buurt met veel hondeneigenaren. Hondeneigenaren hebben, op een uitzondering na, op z’n zachtst gezegd een hekel aan katten, maar blijken vaak kattenhaters te zijn. O wee als je kat in hun rozenperkje loopt! Berg je dan maar. “Ik laat mijn hond toch ook niet in uw tuin uit?!!”. “Maar ik laat mijn kat ook niet in uw tuin uit”. “Maar hij poept wél in mijn tuin!!! Kijk daar maar! U moet uw katten bínnen houden! Ik krijg er zó genoeg van! En weet je wat je er van kan krijgen? De ziekte van Lyme!!!”. En dit nadat de katten al meer dan vijf jaar vrij in de buurt rondlopen en de ene altijd een bangig stresskatje is geweest en niet verder komt dan eigen voor- en achtertuin. Maar de andere loopt wel een paar tuinen verder, dat is waar, en ik zag in de tuin van de blaffende hondenbazin inderdaad een beetje zand uit de aarde over de tegels gekrabd. Ik sluit niet uit dat het van mijn andere poes geweest is. Ik sluit ook niet uit, dat het van een van de andere katten in de straat geweest is. Maar daar was helemaal geen oor voor. Mijn grijze poes is overdag nog wel eens in beeld, en ’s avonds en ’s nachts binnen.

Andere katten die in het donker wél, en overdag ook op straat lopen en in andermans tuinen poepen, zijn niet in beeld. “En wíj moeten hondenbelasting betalen voor rommel die de honden op straat maken, en de katten mogen zomaar vrij rondlopen!!!”.Het geblaf ging gepaard met veel uitroeptekens en dikke onderstrepingen, werd hoe langer hoe heftiger en dreigde niet op te houden. Je kwam er haast niet tussen. Een kennelijk hevige opgekropte frustratie van wat dan ook kwam op de eerste paasdag op het hoofd van de kattenbazin terecht, ´s avonds, nadat deze bazin haar verjaardagsvisite uitgezwaaid had. Maar ook dát kon niet verteld worden en het had ook niet uitgemaakt. Nog eens voorzichtig herhaald dat de vraag alleen maar was: wil je a.u.b. voor jullie je tuinpoort sluit, even kijken of je mijn andere stresspoes niet insluit; die is in paniek (voor het bezoek) het huis uit gevlucht, maar is in snel tempo heel slechtziend aan het worden. Ook die vraag maakte totaal geen indruk: “Wíj hebben al twee keer een hond moeten laten inslapen!! Je moet je katten bínnenhouden!!” Herhaal, herhaal, en hoe langer hoe luider. Blaffen? De dame heeft staan kijven als een viswijf, en het ging maar door. Het was onbegonnen werk en de kattenbazin onderbrak tenslotte de gefrustreerde hondenbazin met de woorden: “Het is me duidelijk mevrouw” en vertrok. Maar wel had ze gesignaleerd dat de hondenbazin zeer rode ogen had en er uit zag alsof ze juist een fikse huilbui had gehad. Dus probeerde de kattenbazin vergevingsgezind te denken: “Die heeft problemen of zoiets”.
Deze kattenbazin en -baas hebben drie hondeneigenaren (met hond) als buren en hoeven dus niet op enige consideratie te rekenen met hun twee poezen van inmiddels 15 en 16 jaar. Hondeneigenaren kunnen niet of maar heel moeilijk accepteren, dat katten niet zoals honden, te dresseren zijn. Binnen in huis houden betekent, of je nou op een beneden- of bovenhuis, of op een flat woont, een sluis bouwen in je huis voor als je de voordeur moet openen. Een kat wil gewoon naar buiten en is zo weggeglipt en is daarin niet te dresseren.
Hondenbelasting en geen kattenbelasting? Daar is al vaker herrie en publiekelijk discussie over geweest. Wikipedia geeft uitvoerige info over hondenbelasting; o.a. dat deze al sinds de middeleeuwen geheven wordt (!), en ook, dat deze belastingplicht in de gemeentelijke wetgeving is opgenomen. En: dat gemeenten zelf mogen bepalen of zij deze belasting wel of niet heffen, of vrijstellingen verlenen. Maar ook: dat de opbrengsten van deze belasting niet bestemd zijn voor het opruimen van hondenpoep. Nou, dat wist deze kattenbazin allemaal niet, maar zij heeft ook nooit een hond gehad. En waarom dan niet voor katten? Dat heeft te maken met het innen van de belasting en de controle houden op het bezit van dieren. Dat kost de gemeente geld. Controle op het houden van katten of andere (kleine) dieren is veel moeilijker, en bovendien worden er meer honden dan katten of andere dieren gehouden. Zie onderstaand cursief stukje tekst, gekopieerd uit Wiki.

Waarom alleen honden?
Een veelgehoorde vraag is waarom er geen kattenbelasting wordt geheven, of voor andere huisdieren, bijv. exotische of zeldzame dieren zodat het houden daarvan wordt ontmoedigd. Dit is omdat de Gemeentewet in Art. 226 lid 1 alleen een belasting op honden expliciet noemt. Gemeenten mogen niet zonder wettelijke grondslag een belasting op andere dieren heffen. De volgende vraag is dan waarom geen andere dieren in Art. 226 zijn opgenomen: dit is omdat de controle op het houden van andere dieren vaak lastig is en/of omdat andere dieren minder vaak worden gehouden dan honden. De kosten van het innen en controleren van de belasting kunnen dan hoger worden dan de opbrengst. Deze zgn. perceptiekosten zijn ook bij de hondenbelasting al vrij hoog, en sommige gemeenten heffen deze belasting daarom niet.
Kortom: alles bij elkaar was het een echte paasboodschap! Niet dus. In een naburige kleine gemeente zijn recent binnen een vrij kort tijdsbestek drie dode katten gevonden. Daar is dus weer een echt gestoorde kattenhater aan het werk (het is natuurlijk dierenmishandeling), en daar wordt door de politie dan ook werk van gemaakt. Mijn niet-stresspoes kwam ruim een maand geleden moeizaam en omvallend naar binnen, viel even later helemaal om, haar ogen draaiden omhoog en er kwam een langgerekte miauw uit. De dierenarts onderzocht alles en houdt het op een tia, maar de eerste reactie van mijn kattenbaas was: “Die heeft een rotschop gehad”. En met zo’n extreem agressieve reactie zoals boven verteld, over je heen gespuugd denk je inderdaad: “het was een rotschop, en mijn poes wordt vandaag of morgen de nek omgedraaid.” Maar dan hebben we in ieder geval een verdachte.

Een kattenbazin.

P.s.: de halfblinde stresspoes zat diezelfde avond voor het kattenluikje en kwam en bleef dus weer veilig binnen.