Loesje Haat
Diversen

Resultaat van haat: ontwrichting

Dinsdag 3 augustus 2010

Een vliegtuig boren in een wolkenkrabber, en daarna nog een, het was onvoorstelbaar en ontzettend, 11/9. Geschoktheid en ontwrichting bij alle betrokken gezinnen, families, mensen, overheden, een hele samenleving. Een uiting van een oorlog, die blijkbaar voor een relatief kleine, maar intelligente groep intens haatdragende personen met hun volgelingen, al eerder begonnen – want voorbereid – was. En de verdediging begon, wereldwijd. “De derde wereldoorlog, waar alle landen bij betrokken zullen raken”, zo was voorspeld.

Nederland heeft geen wolkenkrabbers en is een klein land, waar een praatstrategie bestaat: onderhandelen over hoe het beste welzijn voor alle inwoners bereikt kan worden. Laten we allemaal werken en ons eigen brood met beleg verdienen, en een beetje meebetalen voor gezondheid en onderwijs, en zo, voor iedereen. En meebetalen aan een reservepotje voor mensen, die echt niet in staat zijn met werken hun brood te verdienen.

Over de verdeling van het geld kun je flink van mening verschillen, maar allee, daar komen we uiteindelijk wel uit. Als de intentie die erachter zit maar goed is, zelfs als je je hoofd schudt over die intentie van een andere partij. Een praatstrategie die we op zich moeten koesteren. Maar wel steeds alert moeten blijven op onze wézenlijke, eigen drijfveren. Kun je jezelf recht in de ogen blijven kijken. Of zit die balk daar in de weg.  

Als we uiting willen geven aan haat én daarmee wat willen bereiken, dan moet dat hier dus op een “beschaafde” manier: de praatstrategie hanteren. Geen vliegtuigen in flatgebouwen en zo. En kijk eens aan hoe dat werkt! Even een tijdje niet onbeschaafd je gal spugen en andere belangen laten prevaleren: op een positie komen te zitten waarin je gezien en gehoord wordt en zelfs serieus genomen wordt. Nog even, en er worden onze samenleving ontwrichtende besluiten genomen. 

Wee gij machtskikkers! Verhagen noemde ik al eerder zo, maar ook Rutte heeft er de smaak van te pakken. Kwaak, kwaak, kwaak! Pas op: een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken.

Morgen, woensdag, beginnen  de officiële onderhandelingen over de vorming van een minderheidskabinet met CDA en VVD, met gedoogsteun van de PVV. Als dat doorgaat begint de ontwrichting. Dan is vanaf dat moment de Nederlandse samenleving betrokken bij de haat van de PVV en bij WO III, een godsdienstoorlog. Inderdaad, oorlogen zoals die door de geschiedenis heen steeds gevoerd zijn, overal ter wereld. Het is alleen niet duidelijk, of we dan bij de aanvallers of de verdedigers horen. En waarvan eigenlijk? Processen zullen voortgaan en de tijd zal zijn werk moeten doen.

Engelien